DODATKOWE DNI WOLNE

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z § 5 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

13 października 2023 roku,

2,3 listopada 2023 roku,

2 maja 2024 roku,

14,15 i 16 maja 2024 roku ( egzamin ósmoklasisty),

31 maja 2023 roku.