PLAN DNIA

RAMOWY PLAN DNIA

8.00 – 8:15 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

- zabawy twórcze / dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne/,
- praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka,
- przygotowanie pomocy do zajęć,
- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe / przy muzyce, ze śpiewem/.

8.15 – 8.30 PRZYGOTOWANIE  DO  ŚNIADANIA:

- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

8.30 – 9.00 ŚNIADANIE :

- kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania
posiłku.

9.00 - 10:30 ZINTEGROWANA  DZIAŁALNOŚĆ  EDUKACYJNA  W  OKREŚLOCH  OBSZARACH

ZGODNYCH  Z  REALIZOWANĄ  PODSTAWĄ  PROGRAMOWĄ
- edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna,
- edukacja językowa, matematyczna, artystyczna,
- edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości.

10.30 - 11.30 AKTYWNOŚĆ  JEDNOLITA  I  ZRÓŻNICOWA, INSPIROWANA  PRZEZ  NAUCZYCIELA

/ w sali lub ogrodzie /:
- zabawy i gry sportowe /ćwiczenia kształtujące postawę /,
- spacery i wycieczki /obserwacje przyrodnicze, zabawy
w ogrodzie/,
- imprezy okolicznościowe.

11.30 –12.00 PRZYGOTOWANIE  DO II ŚNIADANIA:

- doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience.

12.00 -12.30 II ŚNIADANIE:

- wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.

12.30 –12.40 ODPOCZYNEK  PO II ŚNIADANIU:

- słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej,
- zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne,

12.40-13.00 ZABAWY  STYMULUJĄCE  AKTYWNOŚĆ  DZIECKA:
- integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne,
- praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka /kompensowanie deficytów
rozwojowych, praca z dzieckiem zdolnym/,
- obserwacje przyrodnicze  /w sali i w ogrodzie /.