PRACOWNICY NIEPADAGOGICZNI

mgr ANNA RAWSKA

specjalista ds. administracyjno – kadrowych

JUSTYNA KUTA

pomoc nauczyciela w przedszkolu,

konserwator powierzchni płaskich

KLAUDIA FRAJ

opiekun dzieci w autobusie

MAREK URBACZ

pracownik obsługi

 

E​WA URBACZ

pracownik obsługi

pomoc nauczyciela