RADA PEDAGOGICZNA

Nazwisko i imię

Stopień awansu zawodowego

Nauczane przedmioty

 mgr Siembida Marta

nauczyciel mianowany

język angielski

mgr Bauch Joanna

nauczyciel kontraktowy

edukacja wczesnoszkolna, logopedia

mgr Nowicki Dariusz

nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne

mgr Kantor –Synowczyńska Marzena

nauczyciel dyplomowany

język mniejszości niemieckiej, doradztwo zawodowe

mgr Kęsek Monika

nauczyciel dyplomowany

język polski, historia, rewalidacja

mgr Kołosowska Aneta

nauczyciel mianowany

biologia, chemia

mgr Toma Romana

nauczyciel mianowany

edukacja wczesnoszkolna

mgr Rawska Anna

nauczyciel kontraktowy

geografia, historia

mgr Fiebich Krzysztof

nauczyciel kontraktowy

przyroda, biologia

mgr Haberecht Dorota

nauczyciel dyplomowany

język  mniejszości niemieckiej

mgr Maziarz Marek nauczyciel kontraktowy

religia

inż. Heda Danuta nauczyciel bez mianowania

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Preusner Iwona

nauczyciel dyplomowany

muzyka, rytmika, plastyka

mgr Wester- Okłót Agnieszka

nauczyciel mianowany

matematyka, informatyka

mgr Jaskula Beata

nauczyciel dyplomowany historia

mgr Jasik Renata

nauczyciel dyplomowany plastyka

mgr Knapa Małgorzata

nauczyciel dyplomowany język rosyjski

mgr Drozd Sebastian

nauczyciel kontraktowy

technika, fizyka

mgr Owsiak Małgorzata

nauczyciel kontraktowy edukacja przedszkolna

mgr Dudzińska Barbara

nauczyciel kontraktowy język mniejszości niemieckiej

mgr Leokadia Badura

nauczyciel mianowany edukacja wczesnoszkolna