Rada Rodziców przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabinie

EWA URBACZ

PRZEWODNICZĄCA

WIOLETTA MARZOTKO

SKARBNIK

JUSTYNA REHMET

SEKRETARZ

PATRYCJA MANIETA

CZŁONEK RADY

DOROTA NOWOTNY

CZŁONEK RADY