ŚWIETLICA SZKOLNA

ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK 12.25 – 13.10
WTOREK 14.05 - 14.50
ŚRODA 12.25 – 13.10 oraz 14.05 - 14.50
CZWARTEK  12.25 – 13.10 
PIĄTEK 12.5 – 13.10

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem ogólnym jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój, osobowość poprzez rozbudzanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

 1. Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz samodzielności i otwartości na wiedzę.
 2. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnych.
 3. Kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.
 4. Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie.
 5. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 6. Propagowanie zasad kultury.
 7. Kształtowanie otwartości na problemy drugiego człowieka.
 8. Rozwijanie dociekliwości poznawczej w życiu.
 9. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w czasie przebywania w świetlicy.
 10. Umożliwienie uczniom uczenia się i odrabiania lekcji.
 11. Udzielanie podopiecznym pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.
 12. Organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, spacery, konkursy, czytanie książek)
 13. Rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego.
 14. Uwrażliwianie uczniów na wartości uniwersalne oraz na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie.

Osoba odpowiedzialna za pracę świetlicy – mgr Romana Toma