UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

Imprezy szkolne w roku szkolnym 2023/2024

Termin realizacji Nazwa

 1.09.2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

6.09.2021 r.

Narodowe Czytanie - G. Zapolska ,,Moralność pani Dulskiej"

17-19.09.2021 r.

Akcja „Sprzątanie Świata”

29.09.2021 r.

Ogólnopolski dzień głośnego czytania

30.09.2021 r.

Dzień chłopaka

10.2021 r.

Konkurs dyni

25.10.2021 r.

Dzień języków

14.10.2021 r.

Dzień Edukacji Narodowej

10.11.2021 r.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

25.11.2021 r.

Andrzejki

06.12.2021 r.

Mikołajki

12.2021 r.

Jarmark świąteczny

22.12.2021 r.

Wigilia klasowa, jasełka

30.01.2021 r.

Bal  karnawałowy - Rzymkowice

21.02.2022 r.

Dzień języka ojczystego

17.02.2022 r.

Bal karnawałowy, poczta walentynkowa

7-9.03.2022 r.

8.03.2022 r.

Zielona szkoła

Dzień Kobiet

14.03.2021 r. 

Dzień Pi

21.03.2022r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Mam talent

29.04.2022 r.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

1.06.2022 r.

Piknik rodzinny, Dzień sportu

21.06.2024 r.

Zakończenie roku szkolnego

01.09.2024 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025