ZAJĘCIA DODATKOWE I KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

Lp.

Zajęcia dodatkowe

Prowadzący

1.

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Monika Kęsek

2.

Zajęcia z logopegii

mgr Joanna Bauch

3.

Zajęcia w świetlicy szkolnej

mgr Romana Toma

4.

Zajęcia w ramach rekreacji ruchowej (SKS)

mgr Dariusz Nowicki

5.

Koło umuzykalniające

mgr Iwona Preusner

6. 

Kółko z języka angielskiego

mgr Marta Siembida

7.

Zajęcia kreatywne

mgr Romana Toma

Ewa Urbacz 

8. 

Kółko fotograficzne mgr Barbara Górecka

9. 

Kółko historyczno - przyrodnicze

Kółko geograficzno - historyczne

mgr Anna Rawska